AKREDITOVANÉ KURZY

Cílem kurzu je seznámit se s možnostmi a technikami glazování, které nabízí nová generace netoxických tekutých glazur Mayco a všechny techniky si v průběhu kurzu osvojit a vyzkoušet na vlastním výrobku. Kurzy jsou založeny na aktivní práci účastníků s keramickými výrobky a glazurami. Současně je ústně předáván teoretický podklad k tématu.
    Glazura Mayco je ideální do školního prostředí zejména díky těmto vlastnostem: - vzhledem k přítomnosti protisedimentačního a glazovacího činidla se při aplikaci na přežahlý střep glazura snadno roztírá, pomaleji se vsakuje - má výborné výsledky pálení v širokém rozmezí teplot - má vynikající  kryvost a schopnost eliminovat chyby při glazování.  
    Materiál nestéká ani v silnějších vrstvách - skvělý komfort při práci: nemusí se přesýpat, vážit, přelévat, pouze se přesně dávkuje  přímo z lahvičky s aplikátorem
 
    Cílovou skupinou jsou učitelé 1. a 2. stupně základních škol, kteří vyučují výtvarnou výchovu nebo vedou výtvarné zájmové kroužky v rámci školy, učitelé ZUŠ, učitelé uměleckých předmětů na SŠ a VOŠ, pedagogové volného času a vychovatelé. U všech frekventantů předpokládáme předchozí úspěšné zvládnutí práce s hlínou, tzn. schopnost vyrobit z hlíny keramický výrobek. 
    Kurz je zacílen nejen na učitele působící na území hl. města Prahy, ale i v dalších oblastech ČR. Kurz plánujeme pořádat vzhledem k zájmu i v některé z našich spolupracujících keramických dílnách ve městech Brno, Pardubice, Kladno nebo Doksy. 
 
 
1. Techniky glazování MAYCO  -  BASIC - 8  hodin/ kurz, cena 4.700,-Kč
Úvod 0,5 hod 
Razítková metoda 2 hod 
Sgrafitto 2 hod 
Papírková metoda 2 hod 
Dekorace vlnou 1,5 hod
 
2. Techniky glazování MAYCO  -  INTERMEDIATE - 8  hodin/ kurz, cena 4.300,-Kč
Úvod 1 hod 
Snowfall 2 hod 
Coblestone 2 hod 
Dekorace voskem 3 hod
 
3.Techniky glazování MAYCO  -  ADVANCED - 8  hodin/ kurz, cena 4.100,-Kč
Úvod 0,5 hod 
Sítotisk 4 hod 
Malování na keramiku podle vzoru 3,5 hod
 
 
 

 

Akreditované kurzy